فعالان صنعت تهویه و تاسیسات:

مصاحبه با آقای «اصغر شیرازپور» مدیر دبیرخانه دائمی هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

مصاحبه با اصغر شیرازپور

مصاحبه با آقای شاهرخ شاهرخی مدیرعامل کارخانه شاهرخی

مصاحبه با شاهرخ شاهرخی

مصاحبه‌ با آقای «مهندس هادی واعظی» مدیر تحقیقات شرکت فرا الکتریک

مصاحبه با هادی واعظی

مصاحبه با آقای مهدی بستانچی عضو هیئت مدیره شرکت دمنده

مصاحبه با آقای مهدی بستانچی

مصاحبه با آقای عباس محمدی وحید موسس صنایع برودتی وحید

مصاحبه با عباس محمدی وحید

مصاحبه با مهندس رشید سراب فرد ثابت مهندس رشید سراب فرد ثابت

مصاحبه با مهندس رشید سراب فرد ثابت

مصاحبه با آقای دکتر عبدالکریم جلالی مدیر عامل شرکت نمانگر

مصاحبه با عبدالکریم جلالی

مصاحبه با آقای داوود علی نیکنام مدیر عامل شرکت برودتی نیک

مصاحبه با داوود علی نیکنام‌

مصاحبه با آقای دکتر داوود بایرامی مدیریت بازاریابی و فروش شرکت تهویه

مصاحبه با داوود بایرامی

مصاحبه با آقای مهندس فرهاد غفوری مدیر عامل          شرکت زاو

مصاحبه با فرهاد غفوری

مصاحبه با آقای محمدحسن صدری مدیرعامل شرکت     تهویه نیا

مصاحبه با محمدحسن صدری

گزارش مراسم تاسیس دفتر بیتزر ایرانیان، نمایندگی شرکت بیتزر آلمان

گزارش مراسم تاسیس دفتر بیتزر ایرانیان

مصاحبه با آقای مهندس ناصر گردونی موسس و رئیس هیات‌مدیره شرکت‌های «رادایران» و «هواساز» 

مصاحبه با مهندس ناصر گردونی

مصاحبه با آقای مهندس امین امینی‌فر، مدیرعامل شرکت توسعه تاسیسات آترینا

مصاحبه با امین امینی‌فر

مصاحبه با آقای مهندس علی بابایی مدیر عامل شرکت صبا برودت پارس‌ 

مصاحبه با علی بابایی

مصاحبه با آقای حبیب ماهوتی رئیس انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران

مصاحبه با حبیب ماهوتی