مبدل سازان مبنا

مدیر عامل: جناب آقای فقیهی

محصولات: مبدل حرارتی-مخزن تحت فشار-منبع کویل

دار- دی اریتور-سختی گیر- فیلتر شنی مبدل صفحه و

پوسته مبدل صفحه وپوسته تلفی مداردی اریتورطرح

برجک دار-دی الکالایزر-کندانسور چیلر-اواپراتور چیلر

مبدل جکوزی ترموپول مبدل حرارتی پوسته و لوله

منبع انبساط باز- منبع ذخیره-منبع کویل دار مخزن

ذخیره- سختی گیر رزینی فیلتر شنیفلش و سل

بخارایرسپراتور– مخزن تحت فشارمبدل حرارتی

صفحه ای مبدل حرارتی هلیكال مبدل حرارتی

پلیت فین  

آدرس :تهران-بزرگراه آزادگان-جاده احمدآباد

مستوفی- نبش گلستان ۴ پلاک۳۹۸

تلفن: ۲۲۴۵۹۰۳۳-۰۲۱    فاکس: ۲۲۴۵۶۹۸۱-۰۲۱

سایت: www.mobadelsazan.com

 

مبدل سازان مبنا

مدیر عامل: جناب آقای فقیهی

محصولات: مبدل حرارتی-مخزن تحت فشار-منبع کویل دار-دی اریتور-سختی گیر-فیلتر شنی مبدل صفحه و پوسته-

مبدل صفحه و پوسته تلفی مدار دی اریتور طرح برجک دار- دی الکالایزر کندانسور چیلراواپراتور چیلر مبدل جکوزی ترموپول

مبدل حرارتی پوسته و لوله منبع انبساط باز- منبع ذخیره – منبع کویل دار –  مخزن ذخیره- سختی گیر رزینی – فیلتر شنی

فلش وسل بخار ایرسپراتور – مخزن تحت فشارمبدل حرارتی صفحه ای مبدل حرارتی هلیكال – مبدل حرارتی پلیت فین  

آدرس :تهران-بزرگراه آزادگان-جاده احمدآباد مستوفی-نبش گلستان ۴ پلاک۳۹۸

تلفن: ۲۲۴۵۹۰۳۳-۰۲۱                   فاکس: ۲۲۴۵۶۹۸۱-۰۲۱

سایت: www.mobadelsazan.com