هندبوک فنی سیستم‌های تبرید تراکمی

هندبوک فنی سیستم‌های تبرید تراکمی

با نگاهی ویژه به مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای CBE

نویسنده: مهندس وفا صبوری دیلمی

انتشارات روزبهان

قیمت: ۸۰۰/۴ تومان

تعداد صفحات: ۲۵۵

 

نویسنده در ابتدای کتاب این‌چنین می‌گوید: از اوایل قرن هجدهم میلادی، نیاز به سردسازی مواد غذایی باعث شد تا علم تبرید از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار گردد. در ابتدا عمل سرمایش با استفاده از یخ طبیعی که در اتاقک‌های مخصوصی انبار شده بود، صورت می‌‌گرفت. این روند بیش از آنکه به توسعه دانش تبرید منجر شود، موجب رونق صنعت عایق‌سازی شده بود. در اوایل قرن نوزدهم، ساخت یخ مصنوعی باعث تحولی در این زمینه شد که می‌توان آن را آغازگر علم تبرید مدرن امروزی دانست.

پس از اینکه نویسنده کمی دیگر درباره پیشینه علم تبرید سخن می‌گوید، ادامه می‌دهد: کتابی که پیش رو دارید، در ابتدا سعی بر آن دارد تا فلسفه پیچیده و عمیق پدیده تبرید را با زبانی قابل فهم بیان نماید. این کتاب ضمن آنکه ابزاری قدرتمند برای درک بهتر پس زمینه علم انتقال حرارت می‌باشد، به صورت موردی توسط متخصصین صنعت تبرید نیز قابل استفاده خواهد بود.