هندبوک سیستم‌های سرمایشی (کولر آبی، کولر گازی، چیلر تراکمی و چیلر جذبی)

هندبوک سیستم‌های سرمایشی

(کولر آبی، کولر گازی، چیلر تراکمی و چیلر جذبی)

ترجمه و تدوین: مهندس رامین تابان

انتشارات: خانه روشنا

تعداد صفحات: ۱۳۶

کتاب پیش رو که به واقع مرجع و هندبوکی برای سیستم‌های سرمایشی است، در ۴ فصل تهیه گردیده است؛ فصل اول به کولر آبی می‌پرازد. در فصل دوم با کولر گازی آشنا می‌شویم. فصل سوم کتاب چیلر تراکمی و شرح مفصل آن را شامل می‌شود و فصل چهارم مختص چیلر جذبی است.