نصب و تعمیر سردخانه فریونی

نصب و تعمیر سردخانه فریونی

مولف: مهندس علی میاح

انتشارات مطبوعات دینی

تعداد صفحات: ۳۸۵

 

در پیشگفتار این کتاب آمده است: کتاب حاضر بر اساس تجربیات علمی و عملی به گونه ای تالیف شده است که هنرجویان را برای اشتغال و سرویس و تعمیر سردخانه‌های فریونی آماده می‌کند و به دلیل استفاده از مطالب و جداول کاربردی می‌تواند مرجعی برای هنرجویان برودتی باشد.