مرجع کامل کولر گازی

مرجع کامل کولر گازی

نویسندگان: مهندس سید محمد علی بحرینی- مهندس مهدی رضایی

انتشارات: خانه روشنا

تعداد صفحات: ۲۱۶

کتاب پیش رو که به واقع مرجع کاملی برای کولر گازی است، در ۵ فصل تهیه گردیده است؛ فصل اول چرخه تبرید و جزئیات آن را شرح می‌دهد. در فصل دوم با منطق کنترل دستگاه در حالت‌های مختلف آن آشنا می‌شویم و فصل سوم کتاب اصول نصب را شامل می‌شود. فصل چهارم راهنمایی برای عیب‌یابی است و بالاخره فصل پنجم کتاب به مبحث ابزارآلات و تجهیزات مربوطه می‌پردازد. نویسنده در انتهای کتاب به واسطه پیوست‌هایی مطالب خود را کامل می‌نماید.