مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع+ نرم‌افزار

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع+ نرم‌افزار

مولف: مهندس وحید وکیل‌الرعایا

انتشارات صانعی

تعداد صفحات: ۳۲۰

دراین کتاب باعنایت به نیازجامعه تاسیساتی، نرم‌افزارهای کاربردی که از استانداردهای روز ومطرح دنیا جهت محاسباتشان استفاده می‌کنند آموزش داده شده است وجهت کاربردی نمودن کتاب مثال‌های متعددی با آنها آنالیز شده است. درفصل آخر کتاب نیز یک پروژه به‌صورت کامل با نرم‌افزارها تحلیل شده و نتایج محاسبات به‌صورت تجربی نیز بررسی شده است .سی دی همراه کتاب نیز علاوه به دربرداشتن نرم افزارهای آموزش داده شده درکتاب ،شامل چندین نرم افزار دیگر محاسبات تاسیسات مکانیکی می‌باشد.