ساختمان، تعمیر و نگهداری کولرهای آبی

ساختمان، تعمیر و نگهداری کولرهای آبی

مولفان: مهندس محمد حیدری

مهندس علی عراقی

مهندس علی رحیمیان

مهندس احمد معیری

تعداد صفحات: ۸۸

انتشارات: کیفیت

در پیشگفتار این کتاب آمده است: کتاب حاضر حاصل بهره‌گیری از تخصص و توان علمی و همچنین تجربه چند سال کار آموزشی، عملی و کارگاهی موفان محترم می‌باشد.

نحوه تنظیم و تشریح مطالب در فصل‌های شش‌گانه کتاب به‌گونه‌ای جامع و در عین حال با بیان ساده و قابل درک صورت گرفته است که می‌تواند راهنمای آموزنده و کارآمدی برای هنرآموزان و هنرجویان، دانش‌آموزان و دانشجویان، تعمیرکاران و کلیه دارندگان کولرهای آبی باشد.