تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی

تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی

 

کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته تأسیسات ساختمانی

اولین و کامل ترین مرجع مطالعاتی برای داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی

تألیف:

پیمان ابراهیمی ناغانی

مهدی عرب صادق

ایمان سریری آجیلی

سید رضا جعفری زاده

بهنام آسایش