لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع
لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع
لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع
لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع
لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع
لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع

لزوم صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی در سیستمهای تهویه مطبوع

 

در جلسه مرکز فناوری مدیریت بارهای سرمایشی و گرمایشی مطرح شد:

 

مدیریت بهینه مصرف انرژی و برق، از جمله مواردی است که بشر امروز به شدت به آن نیاز دارد. مراکز توسعه و فناوری که اغلب زیر نظر وزارتخانهها مشغول به فعالیت هستند، میتوانند تاثیر بسزایی در روند و عملکرد فناوریهای سرمایشی و گرمایشی ایفا کنند. مرکز فناوری مدیریت بارهای سرمایش و تهویه مطبوع در پژوهشگاه نیرو، یکی از این مراکز فناوری است. این مرکز با الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق ۱۴۰۴ و در راستای صیانت از سرمایهملی شروع به‌کار نمود و با بهکارگیری و توسعه داخلی فناوریهای سرمایشی راندمان بالا برای بهبود عملکرد حرارتی ساختمان و همچنین افزایش کارایی و صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش تقاضای برق مورد نیاز سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمان، همچنین ارتقاء راندمان سیستمهای فوق در کشور تا حد استانداردهای جهانی، راهاندازی شده است.

به گزارش خبرنگار نشریه تهویه و تاسیسات، مرکز فوق با بهرهمندی از کادر مجرب متشکل از اساتید دانشگاههای سراسری و آزاد کشور و همچنین مشاوران صنعتی بسیار مجرب، کانون بسیار مناسبی برای پردازش و تبدیل ایدهها به واقعیت است. از جمله خدمات این مرکز برای مجموعههای تحقیقاتی، صنعتی و همچنین افراد محقق و مخترع، شامل اعطای بستههای حمایتی و همچنین تعریف پروژههای مشترک علمی و صنعتی است.

 

فعالیتهای مرکز فناوری مدیریت بارهای سرمایش و تهویه مطبوع

برخی از زمینههای پروژههای همکاری عبارتند از: ۱- راهکارهای ارتقاء دپارتمانهای R&D ۲-تعریف پروژه‌های مشترک در راستای تولید محصولات جدید در جهت بهینهسازی مصرف انرژی، ۳- برگزاری دوره‌های آموزشی و دورههای معرفی محصولات مرتبط با حوزه فعالیت مرکز.

‌از جمله اقدامات فنی و غیر فنی این مرکز نیز شامل ۱- توسعه و تجاری سازی سیستمهای سرمایشی تهویه مطبوع پربازده، ۲- طراحی، توسعه و تجاریسازی سیستمهای کنترلی تهویه مطبوع و اقدامات غیر فنی نیز شامل ۱- توسعه و ارتقای آزمایشگاههای عملکردی و تحقیقاتی تجهیزات تهویه مطبوع ۲- تدوین، ‌ارتقا و بروزرسانی استانداردها و معیارهای مصرف انرژی و دستورالعملهای لازم.

 

طرحهای در دست اجرای این مرکز

از طرحهای در دست اجرای این مرکز میتوان به توسعه و طراحی آزمایشگاههای تست عملکرد تجهیزات سرمایشی، تدوین معیارهای مصرف انرژی در سردخانهها و ساخت پایلوت سیستمهای ذخیرهسازی سرما اشاره کرد. علاوه بر موارد نام برده شده، این مرکز مجری اجرای تحقیقات و توسعه فناوریهای پربازده انرژی که در سند ۱۴۰۴ تعریف شدهاند، میباشد و زمینههای اصلی فعالیتهایش و پروژههای قابل تعریف در این راستا نیز شامل ۱-پروژه‌های بخش روشنایی :توسعه فناوری لامپهای LED وOLED ، توسعه و به‌کارگیری بالاستهای الکترونیکی،۲- توسعه فناوری LMS در کشور و توسعه فناوری لامپهای فلورسنت فشرده و خطی ۳- پروژه‌های بخش گرمایش آب و فضا:توسعه فناوری پمپ حرارتی، توسعه فناوری سیستمهای CHP و گرمایش خورشیدی ۴-‌ پروژه‌های بخش لوازم خانگی:توسعه فناوری کمپرسورهای دور، متغیر و موتورهای DC بدون جاروبک ۴- توسعه و تاسیس آزمایشگاههای ملی برای تست تجهیزات پربازده و دستیابی به استانداردهای جامع تجهیزات نوین و پربازده است.

 

استقبال رئیس مرکز توسعه و فناوری از پیشنهادات و انتقادات

این مرکز برای معرفی محصولات و فعالیتهایش جلساتی برگزار میکند که این نشستها زیر نظر پژوهشگاه نیرو است. شروع جلسه این مرکز که در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد با سخنرانی دکتر «‌عباس سلطانی‌» رئیس مرکز توسعه و فناوری بارهای سرمایشی و گرمایشی شروع شد. او ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر در جلسه، اظهار کرد: این مرکز یکی از جوان‌ترین مراکز مجموعه وزارت نیرو است. در ابتدا لزومی برای تاسیس این مرکز حس نمی شد و تحصیلاتی به این بخش اختصاص داده نشد، تنها تابستان به تابستان فعالیت آن را ضروری میدیدند. زمانی که شروع به فعالیت کردیم امکاناتی وجود نداشت و با مشکلات فراوان مواجه بودیم.

او در ادامه تصریح کرد: ما از نظرات، پیشنهادات و انتقادات دوستان حاضر در این جلسه و افراد متخصص در رشتههای مختلف دانشگاهی استقبال میکنیم و بسیار خرسند خواهیم شد که حتی در مرحله بازنگری در سند به ما کمک کنند.

تحقیق بر روی دو سند مهم پژوهشگاه

در ادامه این نشست دکتر «‌مصطفی سفیدگر» معاون مرکز توسعه و فناوری بارهای سرمایشی و گرمایشی، تعامل این مرکز با اساتید و دانشگاهیان را مهم برشمرد و بیان کرد: مجموعه از ۳ یا ۴ سال گذشته فناوری و بحث مدیریت پروژههای وزارت نیرو را برعهده گرفته است. ما ۱۰ مرکز و ۴۰ سند توسعه فناوری داریم. دو سند این مرکز دارای حوزههایی شبیه به هم است.

او همچنین به جایگاه فعلی این مرکز اشاره کرد و افزود: موارد مختلف و پروژههایی را به ما محول کردند که منطبق بر حوزه تهویه مطبوع است. معاونت فناوری کمک کرده تا تمام پروژههایی که حتی وابسته به وزارت نیرو نیستند نیز به سمت و سوی درستی پیش بروند. هدف از دو سند واگذار شده به ما کاهش ۱۸ هزار مگاوات مصرف برق است. ما باید از تجهیزاتی استفاده کنیم تا بازدهی مثبت داشته باشد.

سفیدگر در بخش دیگری از سخنانش درباره این دو سند، تاکید کرد: اقدامات مربوط به این دو سند به دو بخش کلی تقسیم شده است؛ اول، ارتباطات فنی و دوم ارتباطات غیر فنی. ارتباطات فنی شامل سیستمهایی با تجهیزات و پروژههای پر بازده هستند. اقدامات غیر فنی نیز در این بخش بسیار اهمیت دارد که همان فرهنگسازی است. بر این اساس پروژههایی تعریف شده که به مرور وارد این پروژهها خواهیم شد. کولرهای آبی یکی از این پروژهها است که گروههای مختلفی در پژوهشگاه بر روی آن کار میکند. سند دوم فناوری پربازده در بخش ساختمان است که مربوط به حوزههای صنعتی لوازم خانگی، سرمایشی، گرمایشی و روشنایی است.

 

همکاری مشترک مرکز و انجمن علمی و مهندسی ایران

در ادامه نشست دکتر «مصطفی مافی» از دیگر معاونان این مرکز به معرفی انجمن علمی و مهندسی حرارتی و برودتی ایران پرداخت و گفت: در مرکز مدیریت بارهای سرمایشی، دکتر »موسوی نایینیان«، سمت مشاوری را دارند و طبق رایگیری ریاست انجمن را نیز به عهده گرفتهاند. کنار هم قرار گرفتن انجمن و مرکز اتفاق بسیار خوبی برای توسعه همکاریها است.

او در ادامه یادآور شد: انجمن علمی و مهندسی حرارتی و برودتی ایران در سال ۱۳۸۷ پایهگذاری شده است. مرکز یک اتاق را در اختیار انجمن قرار داده است تا همکاریها توسعه بیشتری یافته و همچنین هماهنگیها در این خصوص نیز افزایش یابد. این انجمن سعی داشته با نهادهای علمی و داخلی و خارجی کشور ارتباط بگیرد که این موضوع قطعا برای اساتید و دانشجویان ما تاثیر مثبتی خواهد داشت. امیدواریم چنین کنفرانسهایی با کیفیتی بالاتر در آینده برگزار شود.

در پایان امید است این مرکز با تکیه بر سرمایههای مادی وانسانی به کانونی برای گردهمایی و همکاری مراکز علمی کشور و واحدهای صنعتی کلان و خرد تبدیل شود و همچنین با ایجاد فضای آموزشی از طریق برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و کارآموزی، بهخصوص برای دانشجویان رشتههای فنی، قدمی در راستای آمادهسازی و تربیت تکنسینها و مهندسین آینده صنعت تهویه مطبوع کشور باشد. از جمله ابزارهای مرکز برای تحقق این هدف، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمانهای مختلف از جمله انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین خدمات تهویه مطبوع ایران و انجمن حرارت و برودت است. همچنین تدارک بازدیدهای علمی به منظور ارتقای سطح دانش مهندسان و آشنایی آنها با نمونههای عملی از جمله بازدید از سردخانه استقلال و بازدید از ساختار و طرز کار سیستم BMS ساختمان بیمه ایران است. تمام این همکاریها سرآغازی برای بهرهوری از این صنعت در کشورمان خواهد شد.