SEMINAR SAB COOL 5
SEMINAR SAB COOL 5
SEMINAR SAB COOL 5
SEMINAR SAB COOL 5

 

فروش و بازاریابی و تجارت مدرن در سیستمهای برودتی

عنوان فوق موضوعی بود که در دو شب همایش برگزار شده توسط شرکت صنایع برودتی وحید با همکاری کمپانی Snowman و کمپرسور Refcomp ایتالیا در سالن همایشهای بینالمللی رایزن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این همایش با سخنان مجری توانمند آقای فرزاد حسنی آغاز و با توضیحات فنی و مهندسی آقای انریکو مدیرعامل شرکت Snowman و آقای توماس مدیر فنی شرکت Refcomp و با ترجمه مهندس مسعود وحید ادامه یافت و به دنبال آن شاهد سخنرانی استاد محترم آقای دکتر کامران صحت در زمینه تجارت مدرن در راستای ارتقاء سطح فروش به شکل جدید بودیم.

سپس آقای مهندس مهرداد وحید مدیر عامل مجموعه، اظهار داشتند تلاش میکنیم در این گردهماییها بیشتر جنبههای اطلاعرسانی و آموزشی را نسبت به جنبههای تجاری آن در نظر بگیریم و امیدواریم با توجه به همه تجربه و تخصصی که در این زمینه وجود دارد، بتوانیم در رشد صنعتی کشورمان و حتی روشهای فروش گامهای موثرتری برداریم.

در ضمن حضور آقای عباس وحید، بنیانگذار صنایع برودتی وحید جلوه خاصی به برگزاری همایش داد.

در حاشیه این همایش با آقای مهرزاد وحید رییس هیئت مدیره صنایع برودتی وحید به گفتگو نشستیم که ایشان ضمن ابزار خرسندی از جلب و رضایت مشتریان از محصولات شرکت، از کیفیت بالای این محصول جدید (کمپرسور Refcomp) و نیز شرایط خوب رقابتی آن خبر داد.