چرا آب داغ دوش شما به اندازه کافی داغ باقی نمی‌ماند؟

 

آیا تاکنون در زیر دوش آب داغ، سرمایش آب دوش را تجربه نموده‌اید؟

 شرایط مذکور بسیار نامطبوع می‌باشد (همانند زنگ بیدارباش تلفن همراه در صبح و یا کابوس‌های شبانه مداوم).

در ذیل نکته‌هایی از «شرکت سرویس وارنر» برای ابقاء طولانی‌تر جریان آب داغ ارائه شده‌اند:

  1. دمای «ترموستات روی گرم‌کن آب داغ» را افزایش دهید. یکی از ساده‌ترین شیوه‌های ابقاء طولانی‌تر آب داغ دوش‌ها شامل استفاده از میزان آب داغ پایین‌تری در دمای بالاتر می‌باشد .برای انجام شیوه فوق، دمای ترموستات متصل به مخزن گرم‌کن آب داغ (و نه ترموستات روی دیوار) را افزایش دهید.

  2. از یک «سردوش جریان-پایین» استفاده نمایید. اگر تاکنون سردوش منزل‌تان را تعویض ننموده‌اید، یک «سردوش جریان-پایین» را امتحان نمایید. «سردوش‌های جریان-پایین» دارای سوراخ‌های کوچک‌تری برای خروج جریان آب می‌باشند. سوراخ‌های کوچک‌تر «سردوش‌های جریان-پایین» منتج به افزایش فشار طبیعی جریان آب و خروج تحت فشار جریان آب با نرخ پایین‌تری می‌شوند.

  3. مصرف‌های آب داغ دیگر داخل منزل‌تان را نیز در نظر بگیرید. دوش‌ها تنها مکان استفاده از آب داغ منازل نمی‌باشند. ماشین‌های ظرف‌شویی و لباس‌شویی نیز بر میزان آب داغ تأثیرگذار می‌باشند (ولو در شرایط عدم استفاده هم‌زمان از آن‌ها). زمان شستشوی ظرف‌های منزل‌تان را همواره پس از استفاده از دوش در نظر بگیرید و برای شستشوی لباس‌ها نیز از آب سرد استفاده نمایید.

  4. المان‌های گرمایشی را بازرسی نمایید. مشکل‌های لوله‌کشی آب داغ می‌توانند در منبع اصلی رخ دهند: یعنی در گرم‌کن آب داغ.

در شرایط کارآیی نامطبوع المان گرمایشی، آب هرگز نمی‌تواند تا دمای تنظیم-شده بر روی ترموستات مخزن، داغ شود. المان گرمایشی همواره برطبق منبع انرژی کاربردی (گاز، خورشیدی و یا الکتریکی) تغییر می‌نماید. المان‌های گرمایشی را می‌توان به‌ آسانی تعویض نمود. تعویض المان‌های گرمایشی غالباً منتج به افزایش کارآیی سامانه آب داغ می‌شود.

  1. مخزن آب داغ را سرویس‌کاری نمایید. یکی از مشکل‌های بنیادی لوله‌کشی‌های سامانه‌‌های آب داغ از نگهداری نامطبوع مخزن آب داغ ناشی می‌شود. یکی از مشکل‌های بنیادین مخازن آب داغ شامل تشکیل و انباشتگی رسوب‌ها و خوردگی‌ها در داخل مخازن می‌باشد. تجمع رسوب‌ها و خوردگی‌ها منتج به کاهش کیفیت آب و کندسازی اثرهای المان گرمایی می‌شود. یک زیرکش‌سازی آسان و یک فرایند تمیزکاری مطبوع می‌تواند منتج به رفع مشکل‌های فوق شود. یک متخصص لوله‌کشی نیز قادر به تکمیل سریع سرویس فوق می‌باشد.

  2. تعویض و یا افزایش تعداد مخازن آب داغ منتج به ارتقاء سامانه آب داغ می‌شود. در شرایط عدم عملکرد کامل سامانه آب داغ، کل سامانه آب داغ را ارتقاء دهید. اکثر سامانه‌های آب داغ از یک مخزن گرم‌کن استفاده می‌نمایند; ولی استفاده از یک مخزن دیگر (اضافی) نیز برای ارتقاء کارآیی سامانه آب داغ، امکان‌پذیر می‌باشد. به‌علاوه مخازن گرم‌کن جدیدتر همواره راه‌حل بهتری را برای «منازل قدیمی مستلزم ارتقاء» ارائه می‌نمایند.

  3. یک آب‌گرم‌کن بدون- مخزن را نصب نمایید. یک آب‌گرم‌کن بدون مخزن در ادغام با یک سامانه لوله‌کشی آب داغ قادر به تأمین کل آب داغ موردنیازتان می‌باشد. آب‌گرم‌کن‌های بدون-مخزن دارای انرژی-کارآیی بالاتری می‌باشند و بنابراین منتج به کاهش قبض‌های آب می‌شوند.

شرکت «سرویس وارنر» می‌تواند شما را برای نگهداری از سامانه لوله‌کشی و تعویض لوازم خانگی یاری نماید. به‌علاوه شما می‌توانید «فهرست بازرسی نگهداری از دیگ[۱]» را برای ابقاء طلانی‌تر جریان آب داغ در کل فصل زمستان دانلود نمایید.

[۱] the Boiler Maintenance Checklist