نگهداری از پمپ‌های حرارتی

ابقاء گرمای منزل‌تان مستلزم انجام کارهای بسیاری نمی‌باشد و تنها مستلزم انجام مراحل نگهداری ویژه‌ای در سرتاسر سال می‌باشد.

در مقاله پیش‌رو، نکته‌های فرایند نگهداری پمپ حرارتی در طول زمستان و در زمان‌های دیگر سال ارائه شده‌اند.

پمپ حرارتی چیست؟

در شرایط عدم اطلاع از این تجهیز HVAC (یعنی پمپ حرارتی) باید بدانید که پمپ‌های حرارتی در واقع سامانه‌های تهویه‌مطبوع و گرمایش ترکیبی منازل می‌باشند.

نکته‌های عام در باب پمپ‌های حرارتی

در زمان استفاده از پمپ‌های حرارتی همواره نکته‌های عام نگهداری از HVAC باید در نظر گرفته شوند.

در بخش‌های پیش‌رو، داده‌های فراتر از داده‌های متداول نگهداری از HVAC ارائه می‌شوند (داده‌های مورد نیاز):

۱) همواره «ترموستات برنامه‌پذیر» را بازبینی نمایید (در بازه‌های زمانی کوتاه). ترموستات برنامه‌پذیر را در دمای بالاتر از °F 65 در فصل زمستان و در بالای °F 70 در فصل تابستان تنظیم نمایید. تنظیم و بازبینی ترموستات برنامه‌پذیر منتج به جلوگیری از بهره‌برداری مفرط از سامانه HVAC و جلوگیری از فرسایش زودرس ناشی از آن و جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی می‌شود.

۲) در شرایط استفاده از یک «ترموستات برنامه‌پذیر»، ترموستات را تنها برای ۲ و یا ۳ بار در روز تغییر دهید (نظیر تنظیم دما در طول زمان‌های کاری، در طول شب و در طول ساعت‌های معمول روز). فرایند مذکور منتج به جلوگیری از بهره‌برداری مفرط از واحد HVAC و ابقاء شرایط آسایش منزل‌تان در تراز آسایش مطبوع می‌شود.

۳) پمپ‌های حرارتی باید برای دست‌یابی به بازده بهینه انرژی همواره در ارتفاع ۴ تا ۸ اینچ قرار گیرند. به‌علاوه هم‌ترازسازی پمپ‌های حرارتی نیز الزامی می‌باشد. در زمان قرارگیری پمپ حرارتی در ارتفاع بسیار پایین و یا لغزش پمپ حرارتی بر روی یک سطح، تماس با متحصصان HVAC برای افزایش ارتفاع و پایاسازی پمپ حرارتی لازم و حیاتی می‌باشد.

نگهداری از پمپ حرارتی

نگهداری از پمپ حرارتی برطبق یک برنامه زمانی دوره‌ای (منظم)، در راستای اطمینان از  عملکرد صحیح پمپ حرارتی در زمان‌های موردنیاز بسیار لازم و حیاتی می‌باشد.

در ذیل برخی از نکته‌های نگهداری از HVAC ارائه شده‌اند:

۱) کاهش جریان هوا به معنای کاهش بازده می‌باشد. بنابراین فیلترهای هوا را در هر ماه بازرسی و یا تعویض نمایید. برای یادآوری فرایند بازرسی و تعویض فیلترها، یادداشت‌های یادآوری را در تلفن همراه و یا تقویم‌تان ثبت نمایید. برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها همواره فیلترهای تازه را به شیوه عمده و یا در شرایط حراج خریداری نمایید. از این طریق همواره فیلترهای تازه‌ای را در اختیار خواهید داشت.

۲) اطمینان یابید که کویل‌های پمپ حرارتی همواره تمیز و عاری از واریزه‌ها و گرد و غبار باشند. برای تمیزکاری کویل‌ها، پمپ حرارتی را خاموش نمایید و از طریق شلنگ آب و یا از طریق مایع چربی‌زدای قوی، تمیزکاری کویل‌ها را انجام دهید.

۳) پیرامون واحد بیرونی HVAC را برای شناسایی واریزه‌ها، شامل برگ‌ها، علف‌ها و یا گل و لای، بازرسی نمایید. در فصل زمستان، برف و یخ را کاملاً از پیرامون و از روی بخش بیرونی پمپ حرارتی، در راستای تأمین جریان هوای حداکثری (بیشینه)، کاملاً تمیز نمایید.

۴) اطمینان یابید که آب‌گذرهای بالای واحد HVAC کاملاً تمیز و عاری از نشتی‌ها و یا قطره‌های آب باشند. ریزش آب اضافی و یا ریزش برف بر روی واحد HVAC منتج به یخ‌زدگی و عدم‌عملکرد صحیح واحد HVAC می‌شود.

۵) لوله‌کشی‌ها را برای شناسایی نشتی‌ها و یا فرسایش‌ها، دست‌کم برای یک‌بار در هر فصل بازبینی نمایید (یعنی یک‌بار در هر بازه ۳ یا ۴ ماه). برای جلوگیری از وقوع مشکل‌های گرمایشی، در شرایط نیاز، عایق‌ها را تعویض نمایید.

۶) در شرایط مشاهده هر گونه یخ‌زدگی، پس از خاموش‌سازی واحد HVAC، یخ‌های تشکیل شده را از طریق یک شلنگ رفع نمایید. در شرایط آب و هوایی بسیار سرد و غیر معمول حتماً با یک متخصص HVAC برای بازبینی شرایط واحد HVAC تماس بگیرید.

هرگز از یک چاقوی تیز و یا از یک چکش یخ‌شکن برای رفع یخ‌ها از پمپ حرارتی استفاده ننمایید؛ زیرا کاربرد ابزارهای مذکور می‌تواند منتج به وقوع مشکل‌های گرمایشی بزرگ‌تری شود.

۷) سرویس‌کاری سالانه پمپ حرارتی توسط یک متخصص HVAC آموزش‌دیده الزامی می‌باشد. متحصصان HVAC قادر به شناسایی مشکل‌های گرمایشی ناچیز، پیش از تبدیل آن‌ها به مشکل‌های بزرگ‌تر، می‌باشند (و از این طریق منتج به کاهش هزینه‌ها و مشکل‌های شما می‌شوند).