مقایسه سامانه‌های تهویه_مطبوع ‌ مطبوع مرکزی و غیر مرکزی(قسمت دوم)

سامانه‌های تهویه ‌مطبوع تجاری، گستره‌ای از سامانه‌های خودکنترلی (مستقل) کم‌ظرفیت تا سامانه‌های مرکزی بسیار بزرگی با ظرفیت‌های چند هزار تنی را در برمی‌گیرند. هدف نهایی مشتری و کاربر، در واقع خرید و استفاده از سامانه تهویه ‌مطبوعی می‌باشد که بهترین کارآیی را در کل عمر مفید سامانه، بر حسب هزینه‌های اولیه، هزینه عملیاتی، تعویض و نگهداری تأمین کند.با خواندن این مقاله کاربردی، با انواع سامانه‌های متمرکز و غیر متمرکز و روش‌های انتخاب بهترین سامانه آشنا خواهید شد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.