محاسبه و انتخاب منابع انبساط

از آنجا که مدار دیگ، رادیاتورها و لوله‌ها در یک سیستم حرارت مرکزی آب گرم به صورت بسته می‌باشد، برای جلوگیری از افزایش فشار آب در لوله‌ها که بر اثر گرم شدن و افزایش حجم در مدار بسته پیش می‌آید، منبع انبساط در بالاترین نقطه ساختمان قرار می‌گیرد. منابع انبساط به دو صورت باز و بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.