محاسبه و انتخاب دیگ

همان‌طور‌که می‌دانید دیگ‌های گرمایشی برای تولید بخار یا آب گرم ساخته می‌شوند. گرما یا بار حرارتی مورد نیاز ساختمان توسط دیگ تولید شده و به مصرف‌کننده‌ها منتقل می‌شود. برای انتخاب دیگ مناسب ابتدا باید ظرفیت آن محاسبه شده و سپس با مراجعه به کاتالوگ سازندگان دیگ، انتخاب صحیح صورت گیرد.
در این مقاله با نحوه محاسبه و انتخاب آشنا خواهید شد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.