طرح و محاسبه فن هواسازها

فن‌هاى مورد استفاده در هواسازها معمولاً ساخت کارخانجات ایتالیایى کامفرى یا نیکوترا و یا کارخانه چینى ایلیدا و نظیر آن مى‌باشد. در بعضى پروژه‌ها نیز از فن‌هاى ساخت کارخانجات ایرانى در هواسازها استفاده مى‌شود. آنچه معمولاً بین محصولات کارخانجات مختلف تفاوت ایجاد مى‌نماید سطح صداى فن‌ها و بالانس بودن آنها از لحاظ استاتیکى و دینامیکى است. از آنجا که امروزه تکنیک بالانس کامل فن‌ها در ایران وجود دارد معمولاً تفاوت چندانى بین محصولات خارجى و داخلى وجود ندارد. معمول‌ترین فن‌هایى که در دستگاه‌هاى هوارسان در ایران استفاده مى‌شوند، فن کامفرى است. در این مقاله به این فن و نحوه کار با آن پرداخته می‌شود.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.