طراحی کویل‌های انبساط مستقیم

این مقاله به طراحی کویل‌های انبساط مستقیم می‌پردازد. کویل ‌انبساط مستقیم معمولاً در سیستم‌هاى تهویه مطبوع خانگى و تجارى به کار مى‌رود و در فرآیند سرمایش و رطوبت‌گیرى کاربرد دارد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.