راهنمای نصب لوله‌کشی‌ ساختمان (قسمت اول)

این مقاله که در چند شماره پی در پی منتشر خواهد شد، برگرفته از استانداردهای بین‌المللی و اروپایی است و می‌تواند راهنمای خوبی برای متخصصان و کاربران فنی ایرانی باشد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.