راهنمای آب گرمکن (قسمت اول)

این راهنما از دو جهت به شما کمک می‌کند: در انتخاب نوع مناسب آبگرمکن و در بهبود عملکرد و کارایی سامانه آبگرمکن فعلی شما. با کمک این راهنما می‌توانید با اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، هزینه‌های گرمایش آب گرم خود را مدیریت کنید و در عین حال محیط اطراف را خود بهبود بخشید.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.