تصفیه هوا بر پایه تکنولوژی پلاسمای غیر حرارتی

امروزه مسئله آلودگی هوا تبدیل به یکی از جدی‌ترین مسائل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است که می‌تواند بر سلامتی انسان‌ها تاثیر منفی بگذارد. بنابراین متخصصان و مسئولان همواره به دنبال بهترین راهکار جهت کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن بوده‌اند.
در سال‌های اخیر، به‌کارگیری و ارتقای تکنولوژی پلاسمای غیر حرارتی به منظور تصفیه هوا در سراسر دنیا در حال گسترش می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان تصفیه هوا بر اساس پلاسمای غیر حرارتی را به عنوان نسل جدید تصفیه‌کننده هوا مطرح کرد.
در تحقیق حاضر، در ابتدا اصول اولیه پلاسمای غیر حرارتی و تکنیک کرونا و به‌کارگیری آن در تصفیه هوای آلوده و نیز عملکرد آن در برابر آلاینده‌های مختلف توضیح داده می‌شود و سپس نمونه‌ای از فیلتر_پلاسما که مدل‌سازی شده است و به منظور کاهش آلاینده‌های مختلف به کار برده می‌شود معرفی خواهد شد. به علاوه، قابلیت‌های کاربرد فیلتر طراحی شده بیان می‌شود و نهایتا مزایای به‌کارگیری تکنولوژی پلاسمای غیر حرارتی نسبت به روش‌های موجود تصفیه_هوا نشان داده می‌شود.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.