بازده چیلر
بررسی موردی با فناوری روز HVAC HESS

معمولاً سامانه‌های HVAC دارای سهم تقریبی۷۰ درصدی از #انرژی مصرفی ساختمان میباشند؛ از میان ۷۰ درصد مذکور، انرژی مصرفی چیلرها برای تولید آب سرد کاربردی در تهویه_مطبوع، ۳۵- ۲۵ درصد است. بنابراین بازده چیلرها و بهینه‌سازی کارآیی آنها در داخل سامانه‌های HVAC دارای ارزش بسزایی برای دستیابی به کارآیی بالا می‌باشد.
اکثر چیلرهای سامانه‌های HVAC در چرخه تراکمی_بخار کار می‌کنند؛ در چرخه تراکمی بخار، برای تولید آب سرد، سردساز ( مبرد ) از طریق یک کمپرسور از میان #مبدل‌های_حرارتی به گردش در می‌آید و یک چگالنده نیز گرمای دریافتی سردساز (گرمای جذبی از آب) را دفع می‌کند.
چیلرها وابسته به چگونگی دفع گرما می‌توانند از نوع هواخنک و یا آب_خنک باشند. چیلرهای آب خنک، متراکم‌تر، کم‌صداتر، دارای عمر عملیاتی بالاتر و بازده انرژی بیشتری در قیاس با چیلرهای هواخنک می‌باشند.
به‌عنوان یک قانون کلی، چیلرهای قدیمی‌تر از ۱۵ سال معمولاً حاوی «سردسازهای تهی‌ساز لایه اوزون» می‌باشند؛ بنابراین جایگزینی آن‌ها با واحدهای به‌روزی با کارایی بالاتر و حاوی سردسازهایی با پتانسیل تهی‌سازی لایه اوزون صفر و پتانسیل گرمایش جهانی پایینتر الزامی می‌باشد.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.