آشنایی با شیرهای صنعتی

همان‌طور‌که می‌دانیم، انواع مختلفی از شیرها در صنعت HVAC موجود می‌باشند. هر شیر دارای مشخصه ویژه‌ای است که کاربرد آن را به منظور استفاده برای قطع و وصل، کنترل جریان، متعادل کردن، عبور جریان یکطرفه و غیره ممکن می‌سازد. از شیرها برای کاربردهای گوناگونی استفاده می‌شود. در مقاله حاضر، مختصری از انواع شیرها و کاربرد آن‌ها آورده شده است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.