مبدل سازان مبنا

مدیر عامل: آقای فقیهی

محصولات: مبدل حرارتی-مخزن تحت فشار-منبع کویل دار-دی اریتور-سختی گیر-فیلتر شنی –مبدل صفحه و پوسته-

مبدل صفحه و پوسته تلفی مدار دی اریتور طرح برجک دار- دی الکالایزر –کندانسور چیلر– اواپراتور چیلر – مبدل جکوزی ترموپول–

مبدل حرارتی پوسته و لوله منبع انبساط باز- منبع ذخیره – منبع کویل دار –  مخزن ذخیره- سختی گیر رزینی – فیلتر شنی –

فلش وسل بخار – ایرسپراتور – مخزن تحت فشارمبدل حرارتی صفحه ای – مبدل حرارتی هلیکال – مبدل حرارتی پلیت فین  

آدرس :تهران-بزرگراه آزادگان-جاده احمدآباد مستوفی-نبش گلستان ۴ – پلاک۳۹۸

تلفن: ۲۲۴۵۹۰۳۳-۰۲۱                   فاکس: ۲۲۴۵۶۹۸۱-۰۲۱

سایت: www.mobadelsazan.com

مبدل سازان مبنا

مدیر عامل: آقای فقیهی

محصولات: مبدل حرارتی-مخزن تحت فشار-منبع کویل دار-دی اریتور-سختی گیر-فیلتر شنی –مبدل صفحه و پوسته-مبدل صفحه و پوسته تلفی مدار دی اریتور طرح برجک دار- دی الکالایزر –کندانسور چیلر– اواپراتور چیلر – مبدل جکوزی ترموپول– مبدل حرارتی پوسته و لوله منبع انبساط باز- منبع ذخیره – منبع کویل دار –  مخزن ذخیره- سختی گیر رزینی – فیلتر شنی – فلش وسل بخار – ایرسپراتور – مخزن تحت فشارمبدل حرارتی صفحه ای – مبدل حرارتی هلیکال – مبدل حرارتی پلیت فین  

آدرس :تهران-بزرگراه آزادگان-جاده احمدآباد مستوفی-نبش گلستان ۴ – پلاک۳۹۸

تلفن: ۲۲۴۵۹۰۳۳-۰۲۱                   فاکس: ۲۲۴۵۶۹۸۱-۰۲۱

سایت: www.mobadelsazan.com