بازرگانی عبادی

مدیر عامل: جناب آقای محمد جواد عبادی

محصولات : شیر رادیاتور

آدرس: اصفهان کاوه خیابان بهارستان شرقی بعد از خیابان ورزشکار نبش کوچه ۱۷ تاسیسات عبادی

تلفن: ۰۳۱۳۴۴۲۹۱۶۱ -۰۳۱۳۱۵۱