سامانه آب خانگی

-لوله‌کشی و لوله‌ها

-آتش‌نشانی

-پمپ‌ها و بوسترپمپ‌ها

-تصفیه آب

 

سامانه سرمایش

-کولرهای آبی و گازی

-سرمایش مرکزی:

— چیلر

— فن کویل

برج خنک کن

لوله‌کشی سرمایشی

–کانال‌ و کانال کشی

 

سامانه گرمایش

– موتورخانه:

— بویلر

— مشعل

— لوله‌ها

— عایق

 

— مخازن تحت فشار

— مخزن انبساط

— سختی‌گیر

— رادیاتور

— فن‌کویل

— پنل‌های سقفی

— گرمایش از کف

— گرمایش قرنیزی

— گرمایش تابشی

 

تعویض هوا

-هواساز

-دمنده‌ها

-پرده هوا

 

تاسیسات صنعتی

-کمپرسورها

-شیرها

-ابزار دقیق

-شیرهای کنترل

-شیر هوا

-الکتروموتورها