نشست رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران

در راستای هماهنگی و تعامل بیشتر، نشست رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران برگزار شد.

در این دیدار ابتدا محمدباقر معتمد رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران ضمن تبریک روز مهندس به بیان وضعیت و برخی از موضوعات مربوط به صنف متبوع خود پرداختند.

در ادامه قاسم نوده فراهانی رئیس و علی فاضلی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با تبریک روز مهندس به رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه و مهندسان خانواده اصناف طی سخنانی بر انجام کارها در اتحادیه های صنفی به صورت قانون مند تاکید و رهنمودهایی ارایه نمودند و تصمیماتی جهت تسهیل و بهبود وضعیت اتحادیه مذکور اتخاذ شد. ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

 

نشست رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران